Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Melamin, üre veya benzoguanamin gibi amino grubu içeren bileşiklerle formaldehit arasında gerçekleşen tepkime sonrasında oluşurlar. Oluşan reçineler, alkollerle eterleşme tepkimesine sokularak hem hidrokarbon çözgenlerde çözünür hale getirilirler, hem de boya filminde oluşacak çapraz bağlanma sürecinde başka reçineler üzerindeki hidroksil ve karboksil gruplarıyla tepkimeye girmeleri sağlanır.Başlıca amino reçineleri, en çok tüketilenden başlayarak üre formaldehit reçineleri, melamin formaldehit reçineleri ve benzoguanamin formaldehit reçineleri olarak sıralanabilirler.
Terim
Tanım
Class of resins formed by reaction of formaldehyde with amino functional groups of compounds such as melamine, urea and benzoguanamine. The resulting resins undergo etherification with alcohols to promote solubility in hydrocarbon solvents and also to enable cross-linking reactions with hydroxyl and carboxyl functional groups on other resins during film formation. Most commonly used amino resins, listed in order of consumption amount, are urea formaldehyde resins, melamine formaldehyde resins and benzoguanamine resins.