Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Amonyağın (NH3) hidrojenlerinden bir veya birkaçının hidrokarbon gruplarıyla yer değiştirmesi sonucunda oluşan bileşikler. Bir hidrojen değişimi durumunda birincil veya primer aminler (RNH2), iki hidrojen değişimi durumundaysa ikincil veya sekonder aminler (R2NH), üç hidrojenin de değişimi durumundaysa üçüncül veya tersiyer aminler (NR3) oluşurlar. Boya sektöründe, pH ayarlama ve epoksi reçineli boyaları sertleştirme amacıyla yaygın kullanılırlar.
Terim
Tanım
Compounds formed by exchange of one or more hydrogen groups of ammonia (NH3) with hydrocarbon groups. In case of a single hydrogen exchange, primary amines (RNH2); double hydrogen exchange secondary amines (R2NH); and in case of triple hydrogen exchange tertiary amines (NR3) are formed. They are commonly used for pH adjustment and as hardeners for epoxy resin based paints.