Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sekiz farklı izomeri olan pentanolün, aşağıda verilen iki izomerinin karışımından oluşan ticari çözgen.

Kaynama aralığı: 133-139°C; etere göre buharlaşma sayısı: 65; özgül ağırlığı: 0,812-0,817; kırma indisi: 1,410-1,411; parlama noktası: 43°C
Terim
Tanım
Commercial solvent comprised of two of the eight isomers of penthanol structures of which are given below:

Boiling range: 133-139°C; evaporation number relative to ether: 65; specific gravity: 0,812-0,817; refractive index: 1,410-1,411; flash point: 43°C