Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Amonyağın hidrojenlerinden birinin bir başka elementle yer değiştirmesi sonucu oluşan inorganik yapılı veya bir açil grubuyla (RCO+) yer değiştirmesi sonucu oluşan organik yapılı bileşiklerin genel adı. Boya sanayiinde organik yapılı amidlerden (RCONH2) epoksi reçinelerinin çapraz bağlanmasında yararlanılır.
Terim
Tanım
General name for compounds of inorganic or organic nature that are formed by substitution of one of the hydrogen molecules of ammonia with another element or an acyl group (RCO+). In coatings industry, amides of organic nature are utilised in cross-linking of epoxy resins.