Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
R-OH genel formülüyle ifade edilen ve R’nin bir alkil grubunu simgelediği organik bileşikler.
Terim
Tanım
Class of organic compounds defined by the general formula R-OH, where R demonstrates an alkyl group.