Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polioller, poliasitler ve tek fonksiyonlu yağ asiti veya yağların tepkimesi sonucunda elde edilirler. Poliol ve poliasitlerin oluşturduğu polyester omurgası üzerine tek fonksiyonlu yağ asitlerinin eklenmesiyle oluşan bir yapıya sahiptirler. Eklenen yağ asitlerinin cinsine göre kuruyan, yarı-kuruyan, kurumayan; miktarına göre de kısa yağlı, orta yağlı, uzun yağlı gibi terimlerle nitelendirilirler.
Omurgası üzerine eklenen yağ asitleri doymuş yapıda olan alkid reçineleri. Kurumayan alkid reçineleri hava oksijeniyle polimerleşmedikleri için, amino reçineleriyle çapraz bağlanmaya uğrayan fırın kurumalı boyalarda ve izosiyanat esaslı sertleştiricilerle sertleştirilen iki bileşenli boyalarda kullanılırlar.
Omurgası üzerine eklenen yağ asitleri iki veya daha fazla doymamışlık içeren alkid reçineleri, hava oksijeniyle sertleşen filmler verme yatkınlığına sahiptirler. Genel kabule göre, omurgası üzerindeki yağ asitlerinin ortalama kuruma indisi 70 ve üzerinde olan alkid reçineleri “kuruyan” olarak adlandırılır.
Bünyesinde yarı kuruyan yağlar bulunan alkid reçineleri.
Terim
Tanım
Class of resins obtained by reaction of polyols and polyacids with oils or mono-functional fatty acids. Their structure is composed of a polyester backbone of polyols and polyacids and monofunctional fatty acids added to the backbone. They are defined as drying, semi-drying and non-drying according to the fatty acid type added to the backbone; and as short oil, medium oil and long oil according to the fatty acid amount.
Alkyd resins that contain saturated fatty acids on their backbone. Since non-drying alkyd resins do not polymerize oxidatively via oxygen of air, they are used in oven-cured coatings that crosslink with amino resins and in two-pack coatings that cures via isocyanate based hardeners.
Alkyd resins, that contain two or more unsaturated fatty acids on their backbone, tend to form films that harden by air oxygen. Alkyd resins, containing fatty acids with average drying index of 70 or higher, are classified as drying alkyd resins.
Alkyd resins containing semi-drying oils in their backbone.