Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplama filmlerinin, bazik karakterli kimyasalların tahrip edici etkilerine dayanıklılığı. Bazik karakterli kimyasallar, ester yapılı bağlayıcılar (örneğin alkid ve polyester reçinelerini) ve bazı organik pigmentlerde yapısal bozunmalara yol açar.
Terim
Tanım
Resistance of organic coating films against the destructive effect of chemicals with basic character. Basic chemicals causes structural breakdown of ester resins (e.g. alkyd and polyester resins) and some organic pigments.