Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çizgisel yapılı zincirlerden oluşan ve uzun yağlı alkidler gibi polaritesi düşük bağlayıcıları iyi çözen çözgenlerin genel adı. Alifatik içeriği yüksek petrollerin damıtılmasından elde edilirler. Hekzan, heptan, white spirit bu gruba dahil çözgenler arasında sayılabilir.
Terim
Tanım
General name for solvents having a linear structure and are able to dissolve low polarity binders such as long oil alkyd resins. These types of solvents are produced from distillation of high aliphatic content petroleum. Hexane, heptane and white spirit are a few of the aliphatic hydrocarbon solvents