Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir rengi belirleyen parametrelerin renkölçer (colorimeter) veya tayfölçer (spectrometer) aracılığıyla belirlenmesi. Ayrıca Bkz. Renkölçer,Tayfölçer,Renk spektrometresi
Terim
Tanım
Determination of color defining parameters by colorimeter and spectrometer. See Also Colorimeter, Color Spectrometer