Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polietilenin diğer yaygın türü olan yüksek yoğunluklu polietilene (HDPE) göre daha dallanmış bir moleküler yapıya sahip olan, buna bağlı olarak artan boş hacimleri nedeniyle yoğunluğu daha düşük olan bir polietilen türü. LDPE’nin, HDPE’ye göre kristallenme oranı ve çekme gerilmesi daha düşük, biçim verilebilme ve biyoparçalanma özellikleriyse daha fazladır.
Terim
Tanım
Type of polyethylene having a more branched structure compared to another widely used polyethylene (HDPE) resulting in more empty volume and thus lower density. LDPE has lower crystallinity and tensile strength than HDPE, however, it has higher formability and biodegradability.