Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Akrilik polimerlerin sentezinde en yaygın kullanılan asidik monomer.
Kimyasal adı: Propenoik asit, vinil formik asit
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 13°C; Kaynama noktası: 142°C
Akrilik polimerlerin sentezinde yaygın kullanılan bir asidik monomer
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 14°C; kaynama noktası: 163°C
Terim
Tanım
The most widely used acidic monomer in acrylic polymer synthesis.
Chemical name: Propenoic acid, vinyl formic acid
Chemical formula:

Melting point: 13°C; Boiling point: 142°C
An acidic monomer commonly used in the synthesis of acrylic polymers.
Chemical formula:

Melting point: 14°C; Boiling point: 163°C