Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Akma özelliği gösterebilen maddelerin genel adı. Sıvılar ve gazlar akışkandırlar.
Karıştırma, basınç gibi kesme kuvveti uygulamaları sonucunda viskozitesi (kıvamı) artan akışkanlar. Bkz. Kesmeyle kalınlaşan akışkanlar
Kesme kuvvetine maruz kaldığında (örneğin karıştırma veya çalkalama altında) kıvamları azalan yani incelen akışkanlardır. Kesme kuvveti ortadan kalktıktan hemen veya bir müddet sonra tekrar başlangıçtaki yüksek kıvamlarını kazanırlar. Eski kıvamlarına geri dönmeleri hemen olmayıp bir müddet sonra gerçekleşen psüdoplastik akışkanlara tiksotropik akışkanlar adı verilir. Boyaların önemli bir bölümü bu davranış özelliğine sahiptirler.
Karıştırma, çalkalama vd. kesme kuvvetlerine maruz kaldıklarında kıvamları artan yani kalınlaşan akışkanlardır. Kesme kuvveti ortadan kalktıktan sonra başlangıç kıvamlarına geri dönerler. Yüksek oranda pigment içeren bazı pigment pastaları bu davranışı gösterirler.
Kıvamları yani viskoziteleri, uğradıkları kesme gerilmelerinden etkilenmeden sabit kalan akışkanlar. Bu akışkanlara, Newton’un kuramındaki modele uydukları için “Nevtonyan” adı verilir.
Bazı akışkanların kıvamları, uygulanan kesme gerilmesine bağlı olarak değişebilir. Bu tür akışkanlara Nevtonyan olmayan akışkanlar denir. Nevtonyan olmayan akışkanlar, kesmeyle incelen (psüdoplastik), kesmeyle kalınlaşan (dilatant), plastik vd. davranışlar gösterirler.
Ayrıca Bkz. Kesmeyle incelen akışkanlar, Kesmeyle kalınlaşan akışkanlar, Tiksotropi
Terim
Tanım
General term for substances that demonstrate flowing behaviour. Liquids and gases are fluids.
Fluids that undergo a viscosity increase upon exposure to shear force (e.g., mixing or applying pressure) See Shear thickening fluids
Fluids that undergo a viscosity decrease upon exposure to shear force (e.g., mixing or shaking). They regain their original viscosity after removal of the shear force. Pseudoplastic fluids regaining their viscosity a while after shear force removal are called thixotropic fluids. An important portion of coatings demonstrate thixotropic behaviour.
Fluids that undergo a viscosity increase upon exposure to shear force (e.g., mixing or shaking). They regain their original viscosity after removal of the shear force. Some pigment pastes with high pigment loading demonstrate shear thickening behaviour.
Fluids having viscosity independent of shear stress. Since these types of fluids behave according to Newton's model, they are called “Newtonian fluids”.
Viscosity of some fluids may change according to the shear stress applied. These types of fluids are called “Non-newtonian fluids”. Non-newtonian fluids exhibit shear- thinning   (Pseudoplastic), shear-thickening (Dilatant) or plastic flow behaviours.
See Also Shear thinning fluids, Shear thickening fluids, thixotropy