Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Siklohekzanın yükseltgenmesiyle elde edilen, polyester reçine sentezinde kullanıldığında reçineye esneklik kazandıran, ancak su direncini zayıflatan poliasit.
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 153°C

Terim
Tanım
Polyacid that is obtained by oxidation of cyclohexane and that improves the flexibility of the polyester resins while weakening the water resistance when used in the synthesis of polyester resins.
Chemical formula:

Melting point: 153°C