Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir maddenin dışarıdan gelen bir diğer maddeyi ya da enerjiyi tümüyle bünyesine alması (örn. Sıvalı yüzeyin bağlayıcıyı soğurması; siyah bir cismin gün ışığını soğurması gibi).
100 gram pigmenti, üzerine azar azar keten yağı ekleyerek spatulayla ezip tek bir pigment topu haline getirmek için girilmesi gereken toplam yağ miktarı. Yağ absorpsiyon değeri, boya formülü çalışılırken, bir pigmentin bağlayıcı gereksinimini öngörmede yaygın olarak kullanılır.
Terim
Tanım
Complete incorporation of another substance or energy into a matter. (e.g., Absorption of resin into the plastered surface, absorption of sun light by black object, s.o.)
Quantity of linseed oil slowly added to 100 g of pigment while rubbing with a spatula until reaching a point at which the mixture takes the form of a ball. Oil absorption value, is commonly used for predicting the binder amount for a specified pigment during paint formulation.