Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Akrilonitril-bütadien-stiren’in kopolimeri olan, sıcaklıkla yumuşayan ve şekil değiştirebilen karaktere sahip olan (termoplast) bir plastik.
Bir maddenin dışarıdan gelen bir diğer maddeyi ya da enerjiyi tümüyle bünyesine alması (örn. Sıvalı yüzeyin bağlayıcıyı soğurması; siyah bir cismin gün ışığını soğurması gibi).
Soğurma eylemini gerçekleştirmek. Türkçe kaynaklarda, absorplamak, absorbe etmek, emmek sözcükleri de aynı anlamda kullanılmaktadır.
100 gram pigmenti, üzerine azar azar keten yağı ekleyerek spatulayla ezip tek bir pigment topu haline getirmek için girilmesi gereken toplam yağ miktarı. Yağ absorpsiyon değeri, boya formülü çalışılırken, bir pigmentin bağlayıcı gereksinimini öngörmede yaygın olarak kullanılır.
Terim
Tanım
Thermoplastic copolymer of acrylonitrile-butadiene-styrene that easily softens and deforms when heated.
Complete incorporation of another substance or energy into a matter. (e.g., Absorption of resin into the plastered surface, absorption of sun light by black object, s.o.)
To perform absorption.
Quantity of linseed oil slowly added to 100 g of pigment while rubbing with a spatula until reaching a point at which the mixture takes the form of a ball. Oil absorption value, is commonly used for predicting the binder amount for a specified pigment during paint formulation.