Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir polimer karışımı içinde bulunan ve her biri aynı ağırlıktaki moleküller içeren çeşitli grupların her birinin toplam ağırlığıyla, grubun ortak molekül ağırlığı çarpılır; bu çarpımlar her grup için yapılarak toplanır; bu değer karışımın toplam ağırlığına bölünürse ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı değeri bulunur:

Terim
Tanım
Weight average molecular weight is calculated by summing the products of the weights of each species and their molecular weights and dividing by the total weight of the mixture.