Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Geç buharlaşan polar bir kuyruk çözgen gerektiği durumlarda, organik kaplama bileşiminde, genellikle %10’un altındaki miktarlarda, yer verilen çözgen. İzooktanol ve izooktil alkol de denir.
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 184°C; etere göre buharlaşma sayısı: ~600; özgül ağırlığı: 0,833; kırma indisi: 1,4328; parlama noktası: 74°C
Terim
Tanım
Solvent used below 10% in organic coating formulations when a late evaporating polar tail solvent is required. Also called isooctanol or isooctyl alcohol.
Chemical formula:

Boiling point: 184°C; evaporation number relative to ether: ~600; specific gravity: 0,833; refractive index: 1,4328; flash point: 74°C