Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Poliizosiyanat monomerlerinin, sahip oldukları izosiyanat (NCO) gruplarının bir kısmı üzerinden kendi türdeşleriyle veya poliollerle tepkimeye girerek oluşturdukları NCO fonksiyonlu bileşiklerin genel adı (Örn: Toluendiizosiyanat ve trimetilol propan prepolimerleri, hekza metilendiizosiyanatın biüreleri, izoforon diizosiyanat ve suyun prepolimerleri gibi).
Terim
Tanım
General name for compounds, having NCO functional groups, formed by reaction of polyisocyanate monomers with their own kind or with polyols over some of their isocyanate (NCO) groups (e.g., Toluenediisocyanate and trimethylol propane prepolymers, biurets of hexamethylenediidocyanate, isophorone diisocyanate and water prepolymers etc.).