Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Üre ve melamin formaldehit reçineleriyle polivinil asetatı ve polivinil bütirali çözen; ayrıca, aromatik çözgenlerle birlikte kullanıldığında organik kaplama reçinelerinin inceltilmesinde yaygın olarak kullanılan bir alkol.
Kimyasal adı: İzopropil alkol, propan-2-ol
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 82,4°C; etere göre buharlaşma sayısı: 10; özgül ağırlığı: 0,785; kırma indisi: 1,3772; parlama noktası: 12°C
Terim
Tanım
Alcohol that dissolves urea and melamine formaldehyde resins, polyvinyl acetate and polyvinyl butyral, in addition to being widely used as a thinner for resins together with aromatic solvents.
Chemical name: Isopropyl alcohol, propane-2-ol
Chemical formula:

Boiling point: 82,4°C; evaporation number relative to ether: 10, specific gravity: 0,785; refractive index: 1,3772; flash point: 12°C