Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
m-Ksilenin yükseltgenmesiyle elde edilir. Doymamış polyester ve alkid formüllerinde, ftalik anhidrit yerine kullanıldığında ısıl ve kimyasal direnci daha yüksek, mekanik sağlamlığı biraz daha iyi reçineler elde edilir.
Kimyasal adı: Benzen-1,3-dikarboksilik asit
Kimyasal formülü:
Erime noktası: 347°C

Terim
Tanım
Isophtalic acid is obtained by oxidation of m-Xylene. When used in unsaturated polyester and alkyd formulations instead of phtalic anhydride, resins are obtained with better thermal and chemical resistance and mechanical strength.
Chemical name: Benzene-1,3-dicarboxylic acid
Chemical formula:
Melting point: 347°C