Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyalara sağladığı dış dayanım özelliği, hekzametilen diizosiyanat (HMDI) kadar yüksek olan, esnekliğiyse HMDI’dan biraz daha düşük olan bir poliizosiyanat. Poliüretan kaplamalarda, kendisi yerine prepolimerleri kullanılarak insan sağlığı açısından emniyetli bir durum sağlanır. Monomerik IPDI, diğer monomerik izosiyanatlar gibi, oda sıcaklığında kısmen buharlaşır ve insan sağlığı için risk oluşturur.
Kimyasal adı: 5-izosiyanato-1-(izosiyanatometıl)-1,3,3-trimetilsiklohekzan
Kimyasal formülü:
Terim
Tanım
Polyisocyanate having outdoor durability as good as hexamethylene diisocyanate (HMDI), but lower flexibility than HMDI. For polyurethane coatings, its prepolymer is used instead of IPDI due to the occupational health concerns. Monomeric IPDI, like other monomeric isocyanates, partially evaporates at room temperature and leads to health risks.
Chemical name: 5-isocyanate-1-(isocyanomethyl)-1,3,3- trimethylcyclohexane
Chemical formula: