Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çözme özellikleri açısından n-bütil asetatla benzerlik gösteren bir asetat.
Kimyasal adı: Asetik asit izobütil esteri
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 117,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 7,7; özgül ağırlığı: 0,870; kırma indisi: 1,3902; parlama noktası: 18°C
Terim
Tanım
Type of acetate similar to n-butyl acetate in terms of solvent properties.
Chemical name: Acetic acid isobutyl ester
Chemical formula:

Boiling point: 117,2°C; evaporation number relative to ether: 7,7, specific gravity: 0,870; refractive index: 1,3902; flash point: 18°C