Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çözme gücü açısından n-bütanole benzerlik gösteren bir alkol.
Kimyasal adı: Izobütil alkol, 2-metilpropan-1-ol
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 108°C; etere göre buharlaşma sayısı: 25, özgül ağırlığı: 0,803; kırma indisi: 1,3959; parlama noktası: 27°C
Terim
Tanım
Alcohol similar to n-butanol in terms of solvent strength.
Chemical name: Isobutyl alcohol, 2-methylpropane-1-ol
Chemical formula:

Boiling point: 108°C; evaporation number relative to ether: 25, specific gravity: 0,803; refractive index: 1,3959; flash point: 27°C