Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyanmış parçaların istiflenebilecek hale gelmesi için gerekli kurumaya istif kuruması, bu duruma erişmek için geçecek süreye istif kuruma süresi adı verilir. İstif kuruma süresinin ölçülmesi için boyalı parçalar boyalı yüzleri temas edecek biçimde istiflenerek, üzerlerine yerleştirilen bir kütlenin oluşturduğu basınç altında (örn. 50 kg/m²) 24 saat bekletilirler. Daha sonra, birbirlerinden kolayca ayrılıp ayrılmadığına ve birbirinden ayrılan yüzeylerdeki boyalarda kopma, vd kusurların ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır.
Terim
Tanım
Dryness level needed to stack coated pieces is called dry to stack, and time needed to reach this dryness level is called dry to stack time. In order to measure dry to stack time, coated pieces are stacked so that coated surface touch each other and is subjected to a constant pressure (e.g, 50 kg/m²) applied by a mass for 24 hours. Later on, easiness of separation from each other is observed and coated surfaces are investigated for defects such as delamination etc.