Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pigment içeren herhangi bir organik kaplamanın, uygulama yüzeyinin görüntüsünü örtme yeteneği. Siyah-beyaz şerit veya karelerden oluşan zemin üzerine artan kalınlıkta boya uygulanarak zemin renkleri arasındaki farkın algılanamadığı noktada kuru film kalınlığı ölçülür. Mikrometre cinsinden ölçülen kalınlık, boyanın örtücülüğü olarak belirtilir. Örtücülük, uygulanan kaplama filminin opaklığı yani ışık geçirmezliğiyle doğru orantılı olarak değişir. Ayrıca Bkz. Opaklık
Boyanın, gerçekte üzerine uygulanacağı yüzey üzerindeki örtücülüğüne ise “sınai örtücülük” veya “endüstriyel örtücülük” adı verilir. Sınai örtücülük, gerçek uygulama yüzeyi (:Kimi zaman çıplak yüzey, kimi zaman da belli bir renge sahip astarın uygulandığı yüzey) üzerine, kademeli olarak artan kalınlıklarda uygulama yapılarak belirlenir. Bir ince film ile, bir sonraki kademede uygulanan daha kalın film arasındaki renk farkı, renk ölçüm cihazıyla belirlenir. Renk farkının DE<0,3 olduğu noktadaki kalınlık “endüstriyel örtücülük” değeri olarak kaydedilir.
Terim
Tanım
Ability of any pigmented organic coating to hide or obscure the surface of the substrate. Hiding power is assessed by applying successively increased thickness of paint over a black/white contrast strips or checkerboard squares until the color difference in the background contrast could be no longer noted. The dry film thickness at this point refers to hiding power and it is defined in micrometers. Hiding power directly changes with the opacity of the applied coating film. See Also Opacity
Hiding of paint over the real subtrate to be coated is called industrial hiding. It is determined by applying gradually increasing subsequent layers on the real substrate (sometimes it can be a bare surface or primed surface with a certain color.) If the color difference obtained by color measuring device, between two subsequent layers (a thicker film after a thin film) is less than 0.3 (DE<0.3), the film thickness at that point is defined as industrial hiding.