Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Oda sıcaklığında çapraz bağlanarak sert film veren organik kaplamalardaki reaktif girdileri ayrı bileşenler olarak ambalajlamak zorunlu olur. Bu nedenle iki, üç ya da daha fazla bileşenin ayrı ayrı ambalajlandığı bu kaplamalara çok bileşenli kaplamalar denir. Ayrıca Bkz. İki bileşenli kaplamalar
Terim
Tanım
For crosslinking organic coatings, if the crosslinking occurs at room temperature, reactants of crosslinking are packed separately. Coatings, packed as two or more separate components, are called multi-pack coatings. See Also Two-pack coatings