Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çizgisel yapılı zincirlerden oluşan ve uzun yağlı alkidler gibi polaritesi düşük bağlayıcıları iyi çözen çözgenlerin genel adı. Alifatik içeriği yüksek petrollerin damıtılmasından elde edilirler. Hekzan, heptan, white spirit bu gruba dahil çözgenler arasında sayılabilir.
Yapısında benzen halkası bulunan, başta alkid, polyester ve akrilik reçineleri olmak üzere pek çok boya bağlayıcısını iyi çözen çözgenlerin ortak adı. Özellikle aromatik içeriği yüksek petrollerle kömürler gibi fosil yakıtların damıtılmasından elde edilirler (Örn: Toluen, ksilen, solvent nafta gibi).
Yaş boyanın bağlayıcısını çözmek amacıyla boya formülünde bulundurulan ve çoğunlukla uçucu karaktere sahip olan organik sıvı.
Bileşiminde herhangi bir çözücüye yer verilmese de, boya uygulamasının yapılabileceği kadar düşük viskoziteye sahip olabilen boyalar. Çözgen içermeyen boyalar, bağlayıcı olarak küçük molekül ağırlıklı polimerlerin, oligomerlerin veya reaktif monomerlerin kullanılmasıyla üretilirler (Örn: Işımayla sertleşen kaplamalar, çözgensiz epoksi kaplamalar, vd.).
Boya uygulanacak yüzeydeki, varsa, kir, yağ ve diğer bulaşıklık unsurlarının, iyi yağ çözücü çözgenler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılması.
Bileşiminde yer alan polimerik bağlayıcıların, uçucu organik sıvılar olan organik çözgenlerde çözündüğü boyalar.
Bileşiminde yer alan polimerik bağlayıcıların, uçucu organik sıvılar olan organik çözgenlerde çözündüğü boyalar.
Organik kaplama formüllerine az miktarda girilen; genellikle, formül içinde yer alan diğer çözgenlere göre daha az uçucu olduğu için kuruyan boya filmini en son terkeden çözgen.
Bazı çam türlerinin kök ve gövdelerinden elde edilen, uzun yağlı alkid reçinesi esaslı boyalarda kullanılan çözgen grubu. (C5H8)n genel formülüyle ifade edilen terpen grubu çözgenler içinde her ikisinin de basit formülü C10H16 olan terpentin ve dipenten en yaygın kullanılan türleri oluştururlar. Zaman içinde, petrol kökenli white spirit, terpenlerin yerini alarak kullanımlarının azalmasına yol açmıştır.
Terim
Tanım
General name for solvents having a linear structure and are able to dissolve low polarity binders such as long oil alkyd resins. These types of solvents are produced from distillation of high aliphatic content petroleum. Hexane, heptane and white spirit are a few of the aliphatic hydrocarbon solvents
Common name of strong solvents -with a benzene ring on their structure- for dissolving many of the binders, especially alkyd, polyester and acrylic resins. They are obtained from distillation of fossil fuels, especially from high aromatic content petroleum (e.g, Toluene, Xylene, Solvent naphtha etc.).
Organic liquid of mostly volatile nature that is used in the coating formulation to dissolve the binder.
Coatings having viscosities low enough to enable the application even if they do not include solvents in their formulations. Solvent-free liquid coatings are produced with binders obtained from low molecular weight polymers, oligomers or reactive monomers. (e.g, Radiation curable coatings, solventless epoxy coatings etc.)
Removal of dirt, oil or other contaminants from the paint application surface by using strong oil dissolving solvents.
Coatings containing binders that are soluble in organic solvents.
Coatings containing binders that are soluble in organic solvents.
Solvent added in small amounts to organic coating formulations as the last solvent to leave the coating film due to being less volatile compared to other solvents in the formulation.
Solvent group obtained from roots and trunks of some of the pine trees and used in long-oil alkyds based coatings. Terpene solvents have the general formula of (C5H8)n. The most widely used terpene solvents are turpentine and Dipentene with an empirical formula of C10H16. In the mean time, use of terpene solvents decreased since they are superseded by petroleum based white spirit.