Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Her bir kimyasalın yapısal özelliklerinden yola çıkılarak Hildebrand tarafından önerilen ve o kimyasalın çözme ve çözünme karakteristiklerini belirleyen parametre. Daha sonra, Hansen tarafından, üç bileşenli (dispersiyon kuvvetleri bileşeni, polar kuvvetler bileşeni, hidrojen bağı bileşeni) ve daha gelişkin olan “üç boyutlu çözünürlük parametreleri” gündeme getirilmiştir.
Terim
Tanım
Parameters, proposed by Hildebrand based on the structural properties of a chemical, demonstrating the dissolving characteristics of a chemical. Later on, Hansen developed a more advanced three component (dispersion forces, polar forces and hydrogen bridges) “three dimensional solubility parameter” system.