Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yaş boya içinde bulunan pigmentlerin,dolguların, taneli katı katkıların, yer çekiminin etkisiyle “asıltı” konumunu terkederek kabın dibine oturması. Oluşan çökelti, bir spatula yardımıyla karıştırılıp homojenleştirilebiliyorsa bu olguya “yumuşak çökme”, yüksek devirde karıştırılsa dahi boya içinde homojen ve ince taneli dağılmıyorsa “sert çökme” adı verilir.
Terim
Tanım
Settling of pigments, fillers and other solid particles in the paint formulation under the influence of gravity, leaving the suspension state. If the settled particles can be homogenized by mixing, the phenomenon is called “soft sedimentation”. If the settled particles cannot be dispersed even with vigorous mixing, the phenomenon is called “hard sedimentation”.