Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Mekanik enerji kullanılarak, akışkan ortam içinde bulunan pigment topaklarının parçacık boyutlarının küçültülmesi için uygulanan bir boya üretim adımı. Yaş boyada kullanılan pigmentlerin, reçine çözeltilerinden oluşan sıvı ortamda ezilmeleri dolayısıyla bu işlemler “yaş ezme (wet grinding)” olarak da adlandırılır.
Terim
Tanım
Paint production step applied to decrease the particle size of pigment aggregates in the fluid medium using mechanical energy. Because grinding of pigments used in wet paints are achieved in liquid media consisting of resin solutions, those processes are also called “wet grinding”.