Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Selüloz türevleri, epoksi reçineleri, polyester reçineleri esaslı kaplama sistemlerinde ve sulu sistemlerde kurumayı geciktirmek amacıyla, %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan eter alkol yapılı “kuyruk” çözgen.
Kimyasal adı: Dietilen glikol mono etil eter; 2-(2-etoksietoksi) etanol (Carbitol ticari adıyla da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 202°C; etere göre buharlaşma sayısı: ~1200; özgül ağırlığı: 0,990; kırma indisi: 1,4270; parlama noktası: 90°C
Selüloz türevleri, polyester reçineleri ve kısa yağlı alkid reçineleri esaslı kaplama sistemlerinde kurumayı geciktirmek amacıyla %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan “kuyruk” çözgen.
Kimyasal adı: Dietilen glikol mono etil eter asetat; 2-(2-etoksietoksi) etil asetat.
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 217°C; etere göre buharlaşma sayısı: >1200; özgül ağırlığı: 1,009; kırma indisi: 1,4213; parlama noktası: 98°C
Terim
Tanım
Tail solvent of ether alcohol structure, used to retard drying of cellulose derived resins, epoxy resins, polyester resin based coating systems and water-borne coatings at low quantities such as 1-2 %.
Chemical name: Diethylene glycol mono ethyl ether; 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (also known by the commercial name Carbitol)
Chemical formula:

Boiling point: 202°C; evaporation number relative to ether: ~1200, specific gravity: 0,990; refractive index: 1,4270; flash point: 90°C
Tail solvent used to retard drying of cellulose derived resins, polyester resins and short oil alkyd based coating systems at low quantities such as 1-2 %.
Chemical name: Diethylene glycol mono ethyl ether acetate; 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Chemical formula:

Boiling point: 217°C; evaporation number relative to ether: >1200, specific gravity: 1,009; refractive index: 1,4213; flash point: 98°C