Kemipol LogoKemipol, “Chemistry” ve “Polymer” kelimelerinin Kemi ile Pol parçalarını birleştirerek oluşturulmuştur. Bu firma Boya Sanayi için polimer geliştirmek ve üretmek üzere kurulmuştur. Bu isim ve benzen halkasından uyarlanan logo ile faaliyet gösterilecek bu sektörde, araştırmaya verilecek önem sembolize edilmek istenmiştir. Şirketin ismi polimer kelimesinden çıkarak oluşturulmuş olsa da, Kemipol firması faaliyete geçtiği seneden itibaren boya da üretmiştir.

 

Kansai Altan Logo İç içe geçmiş farklı renkteki 6 şerit şirketin yaratıcı, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımını yansıtmanın yanı sıra, kurum kültürünün üzerine inşa edildiği 6 temel değeri temsil etmektedir: iş ahlakı, müşteri odaklılık, empati yeteneği, birlik, sorumluluk bilinci ve SGÇ (Sağlık, Güvenlik, Çevre) bilinci.  Marka adının baş harfinden esinlenerek oluşturulmuş ve birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi güçlü ve sağa doğru açılan K formundaki logo, şirketin geleceğe dönük yüzünü temsil etmektedir.

Alesco Logo Alesco markasının adı, Latince’de “kanat” anlamına gelen “ALES” ile “Kusursuz Uzmanlık Şirketi” ifadesinin İngilizce baş harfleri olan ”ESCO”nun birleşiminden oluşmuştur. Eski Latince’de “alesco” tek başına büyümek ve olgunlaşmak anlamlarına gelmektedir. Böylece “ALESCO”,  Kansai Paint’in sürekli gelişen ve kendi kanatlarıyla geleceğe uzanan kusursuz bir uzmanlık firması olduğu kavramının altını çizmektedir.

 

“ALESCO” kurumsal markası, Kansai Paint ve onun grup şirketlerinin kusursuz kalite ve üstün değerler imajını tüm dünyaya duyurmaktadır. Logonun tasarım tarzı 3 anahtar kavrama dayanmaktadır:  BİLİM, GELİŞİM ve GÜVEN. Koyu mavi renkteki kare, geleceğin düşlerine ancak katiyet ve bilim mantığıyla erişilebileceğini sembolize eder. A formu çırpılan kanatları temsil ederken iki tane A’nın varlığı yukarı ve ileri hareketi ifade eder. Son olarak kırmızı yatay çubuklar; insan & insan, insan & teknoloji, insan & doğa ve Kansai Paint & toplum arasında “köprü” kurulmuş olduğunu simgeler.

 

Sonuç olarak logosu ve marka adı bir bütün halinde şirketin sağlam teknolojisini yansıtırken güven ve inanç kavramlarına da kucak açmaktadır.