Stratejik Hedefler

 

Kansai Altan Stratejik Hedefler

Müşterinin Çözüm Ortağı Olmak

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine ve şikayetlerine etkin bir şekilde ulaşmaya olanak sağlayacak platformları sürekli geliştirmek, geri bildirimleri düzenli bir şekilde değerlendirmek ve çözüme yönelik faaliyetler üretmek.
 • Pazarda, sektörde ve dünyadaki teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve potansiyel ihtiyaç ve taleplere yönelik proaktif davranmak.
 • Eldeki kaynakları belirlenen talepler ışığında sürekli güncellemek ve yeni ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler geliştirmek.

 

 

Güçlü Bir Teknolojik Temele Sahip Olmak

 • Ar-Ge bölümünü, insan kaynağı ve alt yapı açısından sürekli geliştirmek.
 • Kansai Paint Grubu içindeki diğer araştırma birimleriyle sürekli ilişki içinde olmak.
 • Ürün geliştirme ve sorun giderme etkinliklerini müşterilerle yakın ilişki içinde yürütmek.
 • Pazar gerektirdikçe, uygun dış kaynaklı teknolojilerin alımını ve yerlileştirmelerini yapmak.
 • Üretim proseslerini, daha yüksek verim ve kalite doğrultusunda geliştirmek.

 

 

İnsan Kaynakları Yatırımı Yapmak

 • Farklı mesleki yeterliliklere, yeteneklere ve karakterlere sahip kişilerden ortak kurumsal değerlere ve amaca hizmet edecek bir ekip yaratmak.
 • Oluşturulan takım elemanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine paralel olarak kariyer planı hazırlamak.
 • Çalışanlara amirleri aracılığıyla sürekli koçluk yapmak ve gelişmeleri izlemek.
 • Bölümler arası empati geliştirmek ve sinerji yaratmak.
 • Çalışan memnuniyetini sağlamak.

Kansai Altan Stratejik Hedefler

 

 

Sürdürülebilir Büyüme Sağlamak

 • Yeni coğrafyalarda rekabetçi fiyatlarımız ve üstün kaliteli ürün ve hizmetimizle pazardan önemli büyüklükte pay almak.
 • Katma değeri verimli bir şekilde yönetebilmek adına satışı destekleyici tüm süreçleri sürekli iyileştirmeye yönelik hedefler koymak ve hedef gerçekleşmelerini düzenli olarak ölçmek.
 • Net faaliyet karını sermaye maliyetinin üzerinde tutmak.
 • Çalışanlarda sağlık, güvenlik ve çevre bilincini geliştirmek.
 • Üretimi ve kullanımı çevreyle dost sistemler geliştirmek.
 • Küresel ısınmaya neden olan gaz emisyonunu azaltmak.

 

 

Sosyal Sorumluluk

 • Yeşil çalışma ve yaşama alanları yaratmak üzere bilinçlendirme çalışmaları yapmak
 • Tesisi ve gelecek yatırımları enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlamak
 • Gençlerimizin eğitimine destek olunabilecek her konuda katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalarımızı, duyduğumuz bu sorumluluğa paralel şekillendirmek.
 • Bilimi ve sanatı desteklemek ve bilimsel kurumları ve sanatçıları teşvik etmek.
 • Çevremize, ülkemize ve dünyamıza karşı duyarlılığımızı ilgili proje ve kurumlara destekle güçlendirmek.