Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

 

Kansai Altan teknik ve ekonomik performans üstünlüğünün yanında çalışanlarına, topluma, müşterilerine ve doğaya karşı minimum risk içeren ürünleri geliştirir, üretir ve sunar. 

 

Sağlık Kansai Altan faaliyetlerini çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde sürdürür.

 

Güvenlik Kansai Altan çalışanlarının ve taşeronlarının faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli olayların önlenmesi için çaba gösterir. 

 

Çevre Kansai Altan uygun tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini önleyerek/azaltarak çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını amaçlar.

 

 

 

 

 

 

Kansai Altan, politikasını günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek sürekli gelişim için;

 

  • Sağlık, güvenlik ve çevre (SGÇ) çalışmalarını şirket faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak sürdürür,
  • Yürürlükteki mevzuata, Üçlü Sorumluluk ilkelerine, grup şirketi direktiflerine, müşteri şartlarına ve kabul edilen diğer uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket eder,
  • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek  yaralanma, sağlığın bozulması, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için tehlikeleri ortadan kaldırarak, sağlık ve güvenlik risklerini azaltır, koruma önlemleri belirler ve uygular,
  • SGÇ yönetim sisteminin performansını ölçülebilir hedeflerle takip eder ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapar,
  • Çalışanların, SGÇ konularında danışma ve katılım göstermesini ve farkındalığın arttırılmasını sağlar,
  • Müşterilere, taşeronlara ve ürünlerinden/faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilere/kurumlara gerekli SGÇ bilgilerini sağlar,
  • Ürün ve proseslerin SGÇ boyutlarını araştırma faaliyetleriyle iyileştirirken yaşam döngüsünü göz önüne alır,
  • Ürün ve faaliyetlerin SGÇ boyutlarını iyileştirmek için çalışanların öneriler yapmasını teşvik eder. 

 

Kansai Altan üst yönetimi yukarıda belirtilen süreçlerin tüm aşamalarında etkin liderlik göstereceğini taahhüt eder.