Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

 

Kansai Altan teknik ve ekonomik performans üstünlüğünün yanında çalışanlarına, topluma, müşterilerine ve doğaya karşı minimum risk içeren ürünleri geliştirir, üretir ve sunar.
 
Kansai Altan yasal yükümlülüklere uymanın yanı sıra, kimya endüstrisinin Üçlü Sorumluluk programına uygun olarak hareket eder ve sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemini sürekli olarak geliştirir.
 
Sağlık: Kansai Altan faaliyetlerini çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde sürdürür.
 
Güvenlik: Kansai Altan çalışanlarının ve taşeronlarının faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli olayların önlenmesi için çaba gösterir.
 
Çevre: Kansai Altan uygun tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini önler veya azaltır. 
 
 

 

Bunları gerçekleştirebilmek için;

  • Sağlık, güvenlik ve çevre (SGÇ) çalışmaları şirket faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak sürdürülür.
  • Yürürlükteki mevzuata, Üçlü Sorumluluk ilkelerine, grup direktiflerine ve müşteri şartlarına uygun hareket edilir.
  • SGÇ performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak için SGÇ hedefleri oluşturulur ve periyodik olarak gözden geçirilir.
  • Ürün geliştirme sürecinde potansiyel SGÇ etkileri göz önünde tutulur.
  • Çalışanlar, SGÇ konularında eğitimler ve iç iletişim araçları yoluyla bilinçlendirilir.
  • Müşterilere, taşeronlara ve ürünlerimizden/faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilere/ kurumlara gerekli SGÇ bilgileri sağlanır.
  • Ürün ve faaliyetlerin SGÇ boyutlarını iyileştirmek için çalışanların öneriler yapması teşvik edilir.
  • SGÇ yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması için resmi makamlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılır.