Prensiplerimiz

 

İş Ahlakı

İşimizin her aşamasında yüksek ahlaki standartları sağlamak ve işimizi bağlayan kanun ve kurallara uymak.

Müşteri Odağı

Ekiplerimizi, müşteriyi önemli olduğuna inandırmaya değil buna en başından inanmaya yönelik eğitmek ve şirket kültürünü oluşturan temel unsurlardan biri olan “müşteri odaklı olmak” kavramını, değişen koşullarda sürekli canlı tutmak.

Empati

Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlayabilmek ve onların endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmek. Bu beceri sayesinde müşterimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi algılamak ve karşılamak. Organizasyondaki gündemleri, karar ağlarını ve örgütsel düzeydeki siyaseti bu bakış açısıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kavramak.  

Birlik

Tüm çalışanların katılımıyla ortak amaçlara hizmet etmek üzere bir ilişkiler ağı kurmak ve sürdürmek.

 

Sorumluluk

Ekibi oluşturan bireylerin müşterilere, şirkete ve birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini açıkça kavramaları, bu görevleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmeleri.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilinci

Doğa üzerindeki etkimizi en aza indirgemek ve daha sağlıklı bir iş ortamı yaratabilmek için çaba göstermek.