Malzeme Güvenliği

 

Kansai Altan (KA) ürünlerinin tasarımında, üretiminde, depolanmasında ve nakliyesinde ilgili yasa ve yönetmeliklere uymaktadır. Ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanımının ve bertarafının sağlanması konusunda müşterilerine ve çalışanlarına gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır.

KA, tüm ürünlerinin tehlikelilik özelliklerini belirler; bu bilgiyi hem yerel hem de ürünün satılacağı ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış etiketler ve Güvenlik Bilgi Formları (GBF) aracılığı ile müşterileri ile paylaşır.

KA, çalışanlarını da bilgilendirmek üzere bir çok çalışma yürütmektedir. Ürettiği ürünler için binin üzerinde ham madde kullanmaktadır ve kullandığı tüm ham maddelerin GBF’lerini üreticisinden temin eder. Ham madde GBF’lerine KA iletişim ortamından erişilebilmektedir. KA, kullandığı tüm ham maddelerin sağlık, güvenlik, çevre etkilerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda, ham maddeler sağlık etkileri, yanıcılık dereceleri, tepkime yatkınlıkları ve bu ham maddelerle çalışılırken kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları kapsayan bir kodlama sistematiği ile kodlanır. Bu kodlar etiketlere basılır ve ham maddelerin ambalajları üzerinde yer alır, dolayısıyla tüm çalışanlar ham maddelerin  tehlikeleri açısından da bilgilendirilmiş olur.
 

 

 

Ürün ambalajındaki etiketler ve GBF’ler ihracatın yapıldığı ülkenin resmi dilinde hazırlanır. Bu dokümanları United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) kriterlerine uygun olarak hazırlayabilmek için gerekli alt yapıya sahiptir. Ürettiğimiz ürün çeşitliliği ile ilişkili alanlardaki yenilikleri uygulamaya geçirmek ve müşterilerimize yenilikleri yansıtmak için ihracat yapılan ülke mevzuatı da yerel mevzuat kadar duyarlılıkla takip edilmektedir.