Kariyer ve Kişisel Gelişim

 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulan yüksek performans ve sürekli iyileştirme çalışmalarının eğitim ve gelişim faaliyetleri ile desteklenmesi Kansai Altan’ın kurum kültürünün en önemli parçalarından biridir.

Kansai Altan olarak, takım ruhunun altyapısını oluşturmaya, işe alım sürecinden başlamaktayız. Yapılan mülakatlar esnasında seçilen adayların takım çalışmasına uygun kişiler olmasına özen göstermekteyiz. İşe alım sürecini yürüten arkadaşlarımızın da benzer şekilde, iş birliğine yatkın kişiler olmaları önemsenmektedir.

Yıllık temelde düzenlenip, altı ayda bir gözden geçirilen dış eğitim planlarının yanı sıra, hızla değişen pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına ihtiyaç duyulan eğitimler de plana dahil edilerek gerçekleştirilmektedir. Konusunda uzman iç eğitimci kadromuzun vermekte olduğu iç eğitimlerimiz de işbaşı eğitimlerimiz kapsamında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Aramıza yeni katılan her bir Kansai Altan çalışanının işbaşı eğitimleri, üstlenecekleri görevler, üstlenmeleri hedeflenen potansiyel görevler ve kişisel gelişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde planlanmaktadır.

Yeni çalışanlarımızın, işe başladıkları ilk birkaç hafta içinde, kendilerine özel oluşturulan oryantasyon planı dahilinde, hem kendi alanlarına hem de genel olarak şirketin faaliyet alanlarına yönelik bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Kendi faaliyet alanlarına yönelik olarak planlanmakta olan işbaşı eğitimleri, faaliyet konularına göre 9 ay -1 yıl gibi sürelere kadar uzayabilmektedir. Daha da önemlisi, bu eğitimler vesilesiyle parçası oldukları takımın dışına da çıkılarak, şirket genelindeki iletişim ağı bütünüyle örülmektedir. Böylece güven daha hızlı inşa edilmekte, sadece takım içi değil takımlar arası da sinerji yaratmak mümkün olabilmektedir.

En büyük zenginliklerimizden biri olan insan kaynağının doğru ve düzenli bir şekilde işlenmesi bizim için çok önemlidir. Bu nedenle çalışanlarımızı hem teknik yönden bilgilendirmek hem de kişisel gelişimlerini desteklemek bizim görevimizdir.