Kalite Yönetim Sistemi

 

Ürün ve hizmet kalitemizi müşteri memnuniyetini sağlayan ve dolayısıyla ticari başarımıza etki eden en önemli öğe olarak görüyoruz. Kansai Altan’da kaliteyi, işimizin her aşamasında, koordineli ekip çalışmasıyla, tanımlı şart ve prosedürlere uygun çalışarak belirli standartların  sağlanması ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlıyoruz.

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve muhafaza edebilmek için müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya  ve müşteri odaklı düşünmeye önem veriyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini değerlendiriyor, kendimizi bu doğrultuda geliştiriyor ve çözümler sunuyoruz. Proseslerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Uzun süreli ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ilişkiler geliştiriyoruz. Tüm bunları yapabilmek için çalışanlarımızı eğitiyoruz.

 

Güçlü bir teknolojik temele sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Araştırma birimlerimizi insan kaynağı ve altyapı olarak sürekli geliştiriyoruz. Kansai Paint Grubu içindeki diğer araştırma birimleriyle iletişim içindeyiz. Pazar taleplerini göz önünde bulundurarak, hem kendi bünyemizde yeni ürünler geliştiriyor hem  de dış kaynaklı teknolojilerin alımını ve yerlileştirmesini yapıyoruz.

 

Kalite yönetim sistemimizdeki süreçlerin performanslarını göstergelerle ölçüyor ve hedeften sapmalar söz konusu olduğunda iyileştirici faaliyetler planlıyoruz. İç denetimlerle sistemin işleyişini ve performansını izliyoruz. Denetim bulgularını sistemin gelişimi için bir fırsat olarak görüyoruz.

 

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ikmalci ve taşeronlarımızla da işbirliği yapıyoruz. İkmalcilerimizin performansını izliyor ve kendilerine geri bildirimde bulunuyoruz.

 

Ürün, proses ve hizmetlerimizi geliştirmek için çalışanlarımızın öneriler yapmasını teşvik ediyoruz.

 

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 ve IATF 16949’a uygunluğunu koruyor, müşteri onaylarımızın güncelliğini sağlıyoruz.

 

Sektörümüzde değişim sağlayacak özgün projeler geliştirecek ve müşterilerimizin birinci tercihi  olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.