Üretim

 

Kansai Altan Araştırma ve Geliştirme

Üretim ile ilgili birimlerin temel işlevi, yapılan üretim planlarına uygun şekilde ve hedeflenen “ilk seferde onay” oranlarıyla boya ve polimer üretimlerini gerçekleştirmektir. Bu işlevi yerine getirirken Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye yönelik prosedür ve talimatları özenle uygulayarak üretimleri gerçekleştirme önceliği tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir.

 

Organizasyon
İşletmede yer alan üretim etkinlikleri Boya Üretim ve Polimer Üretim ile Malzeme ve Üretim Planlama departmanları bünyesinde yapılanmıştır. 


 

Boya Üretim:
Solventli ve sulu boya üretimlerinin yapıldığı 8 adet üretim merkezinden oluşmaktadır. 

 

 

Polimer Üretim:
Çeşitli polimer üretebilme yeteneklerine sahip reaktörlerimizde farklı tipte polimerler üretilmektedir.

 

Malzeme ve Üretim Planlama:
Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda işletme kaynaklarının planlanması, malzeme tedarik politikalarının oluşturulmasından sorumludur. Malzeme yönetim sistemlerini yürüten ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretim planlarını hazırlayan bölümdür.

 

 

Etkinlikler
 

  • Değişen pazar koşulları ve beklentilerini hızla karşılayabilme düzeni ve esnekliği ile üretimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenir.
  • Ürün ve renk yelpazemizin çok geniş ve çeşitli olmasına karşın, prosesler titizlikle izlenir ve iyileştirmeler düzenlenir.      
  • Ürün ve proseslerin geliştirilmesi için çalışanların öneriler yapması teşvik edilir, gelen öneriler özel komite tarafından değerlendirilir ve uygulamaya alınır.
  • Üretim süreçleri, performans göstergeleri ile değerlendirilir.
  • Ürünlerimizin kullanımı sırasında oluşan renk sorunlarını giderme çalışmalarına Renk Laboratuvarı teknisyenleri tarafından araştırma birimiyle iletişim içinde müdahale edilir.
  • Üretimin tüm safhaları ve laboratuvar kararları, gerçek zamanlı barkod sistemi ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

 
Kaynaklar
İşletme Müdürlüğü çalışanlarımız şirket personelimizin yaklaşık 50'sini oluşturmaktadır.

Üretim alanlarındaki faaliyetler uzmanlaşmış 13 Kimya Mühendisi ve Kimyager ile  yürütülmektedir. 3 vardiya 6 gün çalışan tesislerimizden

Boya Üretim 80.000 ton/yıl,

Polimer Üretim 18.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir.