Silme İzi, Telgraf

Boya Kusurları

 

Telgraf, sertleşme / kuruma sonrasında boyanan yüzey dokusunun boyanın üst yüzeyine yansıması kusurudur.

Bazen, boyanan yüzey üzerindeki parmak izlerinin, su lekelerinin ya da zımpara izlerinin boya yüzeyine yansıması da telgraf kusuru olarak adlandırılır, ancak bu kusurlar genellikle yüzeyin ıslatılmamasından kaynaklanan görüntülerdir. Normal olarak telgraf kusuru yüzey üzerindeki veya yüzeyin bir kısmı üzerindeki sıcaklık ya da derişim (: konsantrasyon) gradyanlarının yol açtığı yüzey gerilim gradyanlarından kaynaklanır. Örneğin, levha biçimindeki metal yüzeylerin fırınlanmaları sırasında, varsa, takviye elemanları ısıl çukur gibi davrandıkları için sıcaklık gradyanlarına yol açabilirler. Bu durumda, ince levha biçimindeki bölümlere göre takviye elemanlarının üzerine gelen alanın sıcaklığı daha düşük ve buna bağlı olarak da bu kısımdaki boyanın yüzey gerilimi daha yüksek olur.

 

Sonuç olarak boyada bir yüzey gerilimi gradyanı ve dolayısıyla da takviye elemanının bulunduğu kısma doğru boya yığılması oluşur. Bu, alttaki takviye elemanının şeklinin yüzeyde belirmesine yol açar, yani denilebilir ki, takviye elemanının varlığı yukarıya “ telgraf çekilerek” bildirilir. Benzer bir sonuç, panelin asılarak değil de bir fırın ızgarası üzerine konularak pişirilmesinde de oluşabilir. Bu durumda, ızgara boşluklarının biçimi, kürlenmiş film yüzeyinde oluşabilir. Sıcaklık gradyanları sebepli oluşmuş bir telgraf görüntüsü Şekil.1’de incelenebilir. (Şekil.1: Kapı içi destek profillerine uygulanmış mastiklerin çeliğe göre farklı olan ısınma/soğuma özellikleri göstermesi nedeniyle bazkat alüminyumlarının farklı oryantasyonlar göstermesi, bu bölgelerde rengin değişmesi)


Silikonlar, yüzey gerilimini düşürerek, yüzey gerilimi farklılıklarının azalmasına yol açtıklarından, telgraf kusurunu önlemede etkin olurlar. Ancak, yüzey gerilimini düşürmede çok etkili silikonların kullanılması durumunda da, geniş yüzeylere tolerans artacağını ve buna bağlı olarak da uygulama yüzeyindeki pürüzlülüklerin (Örn. zımpara izlerinin) boya yüzeyine daha fazla yansıyacağını unutmamak gerekir. Bu yansımanın görsel beklentileri rahatsız ettiği durumlarda, akrilik yüzey ajanlarınn kullanımı da olumlu sonuçlar verebilir. Kaplama viskozitesinin artırılması da telgraf kusurunun azaltılmasında çok etkilidir. Kenarlarda boya yığılması ve çerçeve görüntüsü oluşması biçimindeki kusurlarla telgraf kusuru pek çok yönden yakınlık gösterirler. Bu nedenle, çerçeve görüntüsü oluşması biçimindeki kusuru düzeltmeye yönelik önlemlerin çoğu, telgraf kusuruna karşı da etkili olur. (Şekil.2: Alt katın zımparalanması sonrasında oluşmuş yüzey gerilimi farklılıklarından dolayı üst kata taşınmış alt kat görüntüsü)