Portakal Kabuğu

Boya Kusurları

 

Portakal kabuğu, bir yüzeyde, portakal kabuğunu andıran tümsekcik ve çukurların oluşmasıdır. (Şekil.1: Fırında pişirilmiş bir sınai sonkat boyada tipik bir portakal kabuğu görüntüsü)

Portakal kabuğu görüntüsü genellikle yayılma yetersizliğinden kaynaklanır ve hem püskürtme hem de rulo ile uygulanan boyalarda sık rastlanan bir kusurdur. Portakal kabuğu filmin yayılmasını engelleyen yüksek viskozitenin bir sonucu da olabilir. Ayrıca, yüzey gerilim gradyanı etkisindeki boya hareketleri de portakal kabuğu görüntüsü sonucunu verebilir. (Bkz.Tepeler ve çukurlar). Kuru püskürtme veya hızlı çözücü karışımlarının kullanılması da bu soruna yol açar. Eğer sorunun kaynağı yüksek viskozite ise tedavi, katı maddeyi düşürmek, daha düşük molekül ağırlıklı reçine kullanmak ya da pigment yüklenmesini azaltmakla sağlanabilir. Silikon yağları veya düşük enerjili polimerler gibi yayılma denetleyici katkılar, yüzey gerilimi etkisindeki hareketlerin etkin biçimde önlenmesi işlevini görür (Ayrıntılar için “Arakat…” bölümündeki irdelemeye bakınız.). Yüksek kaynama noktalı bir kuyruk çözücü kullanımı da fırında filmin daha uzun süre açık kalmasını sağlayarak yayılmayı iyileştirebilir.

 

Kuyruk çözücü deyimi, yaş boya filmini diğer çözgenlerden daha geç terkeden, mevcut polimer(ler) için iyi bir çözücü olan ve formül içinde diğer çözgenlere oranla daha az miktarda kullanılan çözgenler için kullanılır.