Donuklaşma

Boya Kusurları

 

Donuklaşma, boya yüzeyinde birikerek görünümü bozan, saydam olmayan yağ veya mumsu (waxlike) malzemenin, parlaklığı düşürerek ya da gölgeli veya homojen olmayan bir görüntüye yol açarak oluşturduğu görüntüdür.

Bu sorunu laboratuvarda yaratmak genellikle zordur; ancak, boya uygulanmış yüzeylerin depolanması sırasında, bunların sahada kullanılmaları sırasında, ya da dış dayanım testlerinde sorun gelişir. Sorunu laboratuvarda yaratmak için sıcaklık, nem, ve soğutma içeren çevrim testlerine ihtiyaç duyulur. Neden, bir yağın, bir  plastikleştiricinin veya çapraz bağlanmaya uğramamış bir boya girdisinin yüzeye göç etmesi olabilir. Bu sorun için uygun önlem genellikle göç eden maddenin boyadan çıkarılmasını gerektirir. Sorunun çözümünün en güç yanı yüzeye çıkan malzemeyi tanımlamak ve bunun boya formülü içindeki kaynağını belirlemektir. Donuklaşmanın en sık karşılaşılan kaynakları, fonksiyonel olmayan düşük moleküllü reçine girdileri, çözünürlüğü çok az olan plastikleştiriciler, veya diğer katkılar, mumlar (wax) ve kaydırıcılardır. İyi bir analiz laboratuvarı donukluk yapan birikintinin tanımlanmasında değerli bir imkandır.