Boyada Yabancı Tanecik

Boya Kusurları

 

Tanecikler boya filminin yüzeyinde gelişigüzel dağılan ve görünümü bozan küçük parçaçıklardır. Bunlar, disperse edilmemiş veya topaklaşmış pigmentlerden, pislikten, reçine jeli parçalarından, çözgen şokuna bağlı olarak çökelmiş reçineden ve pigment topaklarından ya da çinko oksit aktif pigmentlerle diğer boya bileşenleri veya safsızlıklar arasında oluşabilen tepkimelerin ürünlerinden oluşabilir. Tanecik sorunu giderilmeye yönelinmeden önce sorunun kaynağı bulunmalıdır. Ancak, tanecikler orijinal boyada görülmeyip, depolama sırasında ortaya çıkıyor ise kaynağı bulmak güçleşebilir. ( Şekil.1: Hava kurumalı bir alkid boyada tanecik örnekleri. )

 

 

Tanecik oluşumunun olası nedenleri, üretim cihazlarının pis olması, genel temizlik ve düzenin kötü oluşu, şartname dışı hammaddeler, yetersiz ezme veya yeterince kararlı hale getirilmemiş dispersiyon, boya bileşenleri arasındaki uyuşmazlıklar, aşırı hızlı yapılan alt ilave işlemleri olabilir. Aktarım amacıyla kullanılan boru hatlarının pisliği veya uyuşmaz malzemenin yeterli ara temizlikler yapılmadan pompalanması da tanecikli üretimlere yol açabilir.

 

Tanecikler üretim bittiğinde gözlemlenebiliyorsa, süzerek yok edilmeleri mümkün olabilir. Daha iyi bir çözüm, tanecik sebebinin belirlenmesi ve üretim prosesinin bu etkiden arındırılması olacaktır. ( Şekil.2: Kullanım öncesinde yapılan elekle süzme işlemi sonrasında elek üstü malzemelerin analiz örnekleri. )