Sprey Tozu

Boya Kusurları

 

Sprey edilen boya tozunun kurumuş ya da kurumak üzere olan boya filminin üzerinde birikerek görsel kaliteyi düşürmesi, krater, portakallanma gibi gibi yüzey kusurlarına neden olmasıdır.

Bir hat üstünde seri boyama yapılan durumlarda, geçiş zamanı ve kabine beslenen düşey havanın hızı ile boyanacak parçalar arasındaki uzaklık overspray yaratmayacak seviyede olmalıdır. Uygulama prosesinin verimine bağlı olarak havadaki derişimleri değişen ve uygulama yapılmış yüzeye göre daha kuru olmaları beklenen overspray tozlarının genellikle görüntü kalitesini bozacak etkileri beklenir. Aynı ortamda farklı boya sistemlerinin (astar,sonkat gibi) uygulandığı tesislerde, yüzey gerilimi daha düşük olan sistem tozlarının, uygulaması yapılan, daha yüksek yüzey gerilimine sahip boya katı üzerinde krater kusuruna yol açması da olasıdır.
 

Seri boyama yapılan tesislerde düşey havanın hızının 0,3 – 0,5 m/s arasında olması genel bir pratiktir. Fakat, sorun yaşanan durumlarda, uygulama tozumalarının, bir sonraki parça istasyona gelene kadar düşey hava hızı tarafından yere basılması üzerine, hattın yürüme hızını da içeren bir hesaplama yapılabilir.

Overspray tozlarının aynı parça üzerindeki uygulamadan kaynaklandığı durumlarda, genel boyama tatbikinin (yukarıdan aşağıya, içerden dışarıya doğru) kontrolü ve parçaya uygun uygulama sırasının belirlenmesi üzerine çalışma yapılması önerilir.

 

Genel olarak, boya tozu üzerine geldiği boya filmi ile uyuşmuyorsa overspray oluşumu engellenmeli, engellenemiyor ise meydana gelen yüzey kusurlarını minimize etmek için çalışılmalıdır.