ARGE

 

Kansai Altan Araştırma ve Geliştirme

Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında araştırma ve geliştirme çalışmalarının büyük rolü vardır.
Şirketimizin kurucuları olan Japonya kökenli Kansai Paint ve Türkiye kökenli yatırımcılarımızın geleneksel anlayışıyla uyumlu olarak araştırma ve geliştirmeye şirketimizde büyük önem verilmektedir.
 

Organizasyon
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılmış olan Ar-Ge Merkezi'nin yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı düzeyinde yürütülmektedir. Ar-Ge Merkezi'nde 13 ayrı laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar arasında yer alan 

 • Otomotiv OEM Boya Araştırma (4),
 • Otomotiv Yan Sanayi-Metal Boya Araştırma,
 • Otomotiv Yan Sanayi-Plastik Boya Araştırma,
 • Genel Sanayi Boya Araştırma (3)

 

Laboratuvarları  şirketimizin faaliyet gösterdiği pazarların talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarımını gerçekleştirecek şekilde ayrı ayrı örgütlenmişlerdir. Aynı çatı altında yer alan

 • Renk Araştırma Laboratuvarımız

 renk çalışmalarının yürütüldüğü bir renk teknolojisi merkezi niteliğindedir. 
 

Ar-Ge Merkezi'nde ayrıca daha çok şirket içine dönük tasarım çalışmaları yürüten

 • Polimer Araştırma Laboratuvarı
 • Proses Laboratuvarı ve
 • Analiz Laboratuvarı

 yer almaktadır. 

 

 

Etkinlikler
Araştırma Laboratuvarlarımızın önde gelen etkinlikleri ürün geliştirme ve sorun giderme amaçlı çalışmalardır.
 

 • Ürün yelpazemizin çok geniş olmasına karşın, müşterilerimizin taleplerine ve uygulama koşullarına uygun yeni ürünlerin tasarlanması gerekmektedir. Araştırma Laboratuvarlarımızın kapasitelerinin önemli bir bölümü bu türden tasarım çalışmalarına ayrılmaktadır.
 • Ürünlerimizin kullanımı sırasında müşterilerimizde karşılaşılabilen uygulama sorunları, müşterilerimizin tesislerine yapılan ziyaretler ve müşterilerimizle birlikte yürütülen sorun giderme çalışmalarıyla giderilmektedir.
 • Grup içi veya grup dışı şirketlerden ve teknoloji merkezlerinden teknoloji transferi Araştırma Laboratuvarlarımızın bir başka önemli etkinlik türüdür.

 
 

Kaynaklar
Toplam personelimizin yaklaşık 14'ünü oluşturan 107 tam zamanlı personelimiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılmış olan AR-GE Merkezinde çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımız arasında mesleğinde uzmanlaşmış 34 Kimya Mühendisi ve Kimyager bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme etkinliklerine ayrılan kaynakların şirketimizin yıllık satış tutarına oranı, boya sanayiinde alışılmış değerlerin oldukça üzerinde, yaklaşık 2.6* düzeyindedir. 

* Bu oran ana faaliyet alanları dikkate alınarak hesaplanmıştır.