Yeşil Çalışma ve Yaşam Alanları Yaratalım Kampanyası - 2


Kansai Altan; ticari başarının, etik değerlerin üzerine inşa edilmesi ve insan, toplum ve doğayla saygı ve uyum içinde elde edilmesi gerektiği inancındadır. Felsefesi; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye atmadan karşılayabilmeye dayanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğu sürdürülebilir bir aktiviteye dönüştürebilmek üzere firmamız kurumsal başarı ile toplumsal refahın beklentilerinin kesiştiği alanlara yönelmektedir. Kansai Altan, küresel ısınmaya karşı “Yeşil Çalışma ve Yaşama Alanları Yaratalım” kampanyasını devreye almayı planlamaktadır. Bu kampanya ile tesisin ve gelecek yatırımların enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanması için çalışmalar başlatılacaktır. Bununla beraber çalışanları evde ve iş yerinde bireysel olarak enerji tasarrufuna yönlendirmek üzere eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

Karbon Ayak İziYeşil bir çalışma alanı yaratmak üzere öncelikle yapmamız gereken, şirket olarak karbon ayak izimizi hesaplamaktır. Karbon ayak izi; birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Kısaca karbon ayak izi, kişinin ya da şirketlerin küresel ısınmadaki payının bir ölçüsüdür.

Karbon ayak izimizi tam olarak saptamak mümkün değilse de, bu konuda edineceğimiz genel fikir, iklim üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmamıza yardımcı olacaktır. Şirketimizde bu sosyal sorumluluk projesini yürütmek üzere önümüzdeki hafta içinde bir enerji takımı kurulacaktır. Enerji takımının planlayacağı aktiviteler özetle şu şekilde olacaktır:
 

1. Enerjinin nerelerde, nasıl, ne zaman ve ne kadar harcandığı ile ilgili verilerin çıkarılması ve hesaplamaların yapılması (binalar, seyahatler uçak/otobüs vs., araç bazında benzin tüketimleri, vb.)
 
2. Bu kayıtların izlenebileceği bir sistemin oluşturulması (sayaçlar, aylık bazda seyahat raporları, aylık araç başı benzin tüketimleri, software kullanımı vs.)
 
3. Tüketim yeri bazında tüketim hedeflerinin belirlenmesi
 
4. Gerçekleşmeleri hedeflerle ve sektörel gerçekleşmelerle periyodik olarak karşılaştırılması
 
5. Yeni yatırımların (bina, makine, cihaz, vs.) enerji tasarruflu alternatiflerinin seçilmesi
 
6. Web sitesi ve şirket içi duyuru/ilanlarla çalışanların konu hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi

Gidecek başka gezegenimiz ve yaşanacak başka yaşamımız olmadığı için bu çalışmalar doğrultusunda bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı harekete geçirmek durumundayız. Gelin vakit geç olmadan el ele verelim ve çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım.
 

Eyüp Altan
Genel Müdür