Kansai Altan A.Ş. / Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

 

Ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, rekabet gücünün arttırılarak, ihracatın desteklenmesine ve ithalatın kolaylaştırılmasına katkı sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile AEO süreci firmamızda da 2.5 yıl önce başlatılmıştır.

ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları ile ticaret erbabına uluslararası özel bir statü kazandırmaktadır.

YYS belgesi alım süreci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 27-29 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ile sonlanmış ve Kansai Altan gerekli tüm koşulları sağlayarak söz konusu belgeyi Türkiye’de alan 60. Kuruluş olmuştur. Bu kapsamda önem taşıyan diğer bir husus Kansai Altan’ın Türk boya sektöründe bu belgeyi ilk alan kurum olma başarısını göstermesidir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü bizlere bu sorumluluğun içinde yer alan tüm adımların, belirlenen etkenlerin, dokümantasyon ve uygulama modellerinin sürekli izlenerek iyileştirmesini, sistemin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı zorunlu kılmaktadır.