14-15 Ekim 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitimi

 

Avrupa Birliği’ne (AB) aday ve potansiyel aday ülkelerin yer aldığı katılım için bölgesel Çevre ve İklim Ağı ( ECRAN) çalışmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14-15 Ekim tarihlerinde İzmir’de kimyasallar yönetimi (REACH ve CLP Tüzükleri) üzerine bir eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitimin amacı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Hırvatistan, Kosova ve ülkemizde görev yapan çevre denetçileri arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve çevre alanında kapasite arttırılmasıdır.