Çevre

 

Kansai Altan Çevre

Kansai Altan, bir yandan tasarımdan dağıtıma kadar tüm faaliyetlerini çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirecek şekilde yürütürken aynı zamanda çevre dostu ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışmaktadır. 

Kansai Altan, ürünlerini üretmek ve müşterilerine  sunmak için kullandığı enerjinin CO2 emisyonlarına ve küresel ısınmaya etkisi olduğunun bilinciyle operasyonları sırasında enerji kullanımını azaltmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi ve enerji verimliliğini artıran ekipman kullanmayı desteklemektedir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde bir çok ülke tarafından imzalanan Kyoto Protokolü‘nün bir gereği olarak grup şirketi Kansai Paint‘in CO2 emisyonlarını azaltma hedefine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Kansai Altan, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili olarak yürürlükteki çevre mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Yasal limitlere uygun çalışılması için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.

Tesiste oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılmakta, depolanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Sürdürülebilir gelişme ilkesine uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkanlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefidir.

Ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek atıkların uygun şekilde bertarafı için müşterilerimizin bilgi ve eğitim talepleri karşılanmaktadır.