Avantajlar

 

Çalışanların iş yapma ve karar alma süreçlerine katılmasını önemsiyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın görüşlerini, faaliyetlerimize yönelik iyileştirme fikirlerini bize iletebildikleri Öneri ve Ödül Sistemimiz’i devam ettirmekteyiz.

Öneri ve Ödül sistemi, öneriyi veren çalışanımıza maddi kazanç sağlamasının yanı sıra, sistemin iyileştirilmesi ve sürekli gelişimine katkıda bulunmanın vermiş olduğu tanınma ve takdir edilme gibi manevi tatminlerin de ön plana çıkarıldığı bir sistemdir.

Motivasyonu artırmak amacıyla turnuvalar (bowling, masa tenisi, futbol), piknikler, yıl sonu baloları düzenleyerek çalışanlarımızın aileleri ile birlikte diğer çalışma arkadaşları ile kaynaşabilecekleri, ailelerine nasıl bir kurumun parçası olduklarını tanıtabilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Benzer şekilde, yılın belli dönemlerinde düzenlediğimiz yarışmalarla (örneğin çalışanlarımızın çocukları için düzenlenen 23 Nisan konulu resim yarışması), hem kendilerinin hem ailelerinin özgüvenlerini pekiştirerek, motivasyonlarını yükseltmeye ve sonuç olarak da şirket başarısına katkı sağlamaya çalışmaktayız.